Privacy policy

Zelf en jouw privacy
Zelf behoort tot de groep van bedrijven van VIVAT N.V. Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. Jouw persoonsgegevens verwerken wij volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Meer informatie over deze Wet en Gedragscode vindt je op de website van het Verbond van Verzekeraars, onder 'Infobalie/regelingen'.

Zelf heeft samen met andere bedrijven van de groep besloten dat VIVAT N.V. er binnen de groep voor zorgt dat aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen wordt voldaan. VIVAT N.V. heeft de persoonsregistraties gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze meldingen staan in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens en kun je vinden op: www.cbpweb.nl. Hier kun je ook nalezen wat wij met jouw persoonsgegevens doen.

Waar gebruiken wij je persoonsgegevens voor?
Als je klant bij ons wordt vragen wij om jouw persoonsgegevens. Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken om:

  • je aanvraag te verwerken
  • overeenkomsten met je te sluiten en om die te kunnen uitvoeren
  • statistisch onderzoek te doen
  • te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft
  • fraude te voorkomen en te bestrijden
  • te voldoen aan de wet
  • de relatie met jou te onderhouden en uit te breiden
  • je aanbiedingen te doen
  • deze te delen met zakelijke partners, zoals adviseurs en herverzekeraars

Uitwisselen van je persoonsgegevens binnen de groep van VIVAT N.V.
Als je klant bent van Zelf, zien wij je ook als klant van deze bedrijven die behoren tot de groep van VIVAT N.V..

Wij kunnen in bepaalde gevallen onderling gegevens van klanten uitwisselen. Bijvoorbeeld voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude te voorkomen. Maar ook als dat nodig is voor de verwerking van je aanvraag of om een totaaloverzicht te krijgen van de producten en diensten die je hebt bij de bedrijven van VIVAT N.V.. Daarnaast kunnen we jouw gegevens uitwisselen, zodat andere bedrijven binnen VIVAT N.V. je kunnen benaderen voor financiële diensten en producten. Sommige bedrijven binnen de groep wisselen geen klantgegevens voor marketingdoeleinden uit.

Samenwerking met adviseurs en franchisenemers
Een aantal bedrijven van VIVAT N.V. werkt samen met onafhankelijke adviseurs en franchisenemers. Om samen te werken met onafhankelijke adviseurs en franchisenemers moeten jouw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Als je bijvoorbeeld een verzekering, spaarrekening of betaalrekening via een onafhankelijke adviseur of franchisenemer opent, geeft deze persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats aan ons door. Ook voor marketingactiviteiten worden persoonsgegevens uitgewisseld met onafhankelijke adviseurs en franchisenemers. Deze activiteiten vinden meestal in onderling overleg plaats.

Doorgeven van jouw persoonsgegevens aan de overheid
Soms zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens door te geven aan de overheid. Voorbeelden hiervan zijn de belastingdienst, politie, justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij zijn hierbij altijd zorgvuldig.

Gezondheidsgegevens en strafrechtelijke gegevens
Sommige financiële producten en diensten kun je alleen ontvangen nadat je ons informatie hebt gegeven over je gezondheid. Als wij gegevens van jouw arts nodig hebben, kan dat alleen met jouw toestemming. Onze medische adviseurs zijn verantwoordelijk voor jouw gezondheidsgegevens en hebben een beroepsgeheim.

Ook zijn er financiële producten en diensten waarvoor we naar jouw strafrechtelijke gegevens moeten vragen. Wij vragen alleen naar gegevens over de periode van maximaal 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Het gebruik van de website

Onze websites en cookies
Onze websites hebben wij zo goed mogelijk beveiligd om misbruik te voorkomen, zodat je de websites veilig kunt bezoeken. Alle medewerkers die jouw gegevens kunnen zien, zijn verplicht deze geheim te houden.

Cookies voor een prettig websitebezoek
Wij willen graag dat een bezoek aan onze websites voor jou zo prettig en soepel mogelijk verloopt. Vaak zijn daar cookies voor nodig. Dat zijn kleine tekstbestanden die bij je bezoek aan onze website automatisch op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen je niet altijd direct persoonlijk identificeren aan de hand van cookies. Als je je niet registreert en verder ook geen persoonlijke gegevens op de website achterlaat, weet de website alleen dat iemand met een bepaalde cookie is teruggekeerd.

Wat doen we verder met cookies?
We gebruiken cookies onder andere om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers op onze website. Dankzij cookies kunnen we ook zien welke informatie belangrijk is voor onze bezoekers en welke niet. Zo houden wij de website interessant voor je.

Om de inhoud van een website te personaliseren en een profiel van je te maken, kunnen we tracking cookies gebruiken. Je krijgt dan een website te zien die wij op jou en je belangstelling hebben afgestemd. Als je bijvoorbeeld onze webpagina's over spaarproducten, hypotheken of schadeverzekeringen hebt bekeken, dan kun je aanbiedingen over deze producten te zien krijgen.

Tracking cookies mogen wij alleen op jouw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je daarvoor toestemming geeft. Niet al onze websites werken met tracking cookies. Als je geen tracking cookies wilt, dan ontvangt je geen aanbiedingen of informatie die interessant voor je zouden kunnen zijn. Diensten die wij via internet aanbieden, zoals internetbankieren en jouw persoonlijke account kun je natuurlijk altijd blijven gebruiken, ook als je geen tracking cookies wilt.

Hoe lang is een cookie geldig?
Veel cookies zijn tijdelijke cookies die automatisch worden verwijderd als je jouw browser afsluit. De tijd dat andere cookies op jouw computer blijven staan, verschilt per cookie. Informatie hierover vind je op de website.

Jouw profiel

Een aantal bedrijven van VIVAT N.V. geeft je de mogelijkheid om een eigen beveiligd account te openen, waar je bijvoorbeeld betalingen kunt doen of jouw verzekeringen kunt bekijken.

Als je bent ingelogd op je account, kunnen hier mededelingen over producten of diensten staan. Deze mededelingen zijn op maat gemaakt voor jou. Ze zijn geselecteerd op basis van jouw profiel en de interesse die je op de website hebt getoond. Als je deze mededelingen niet meer wilt ontvangen, kun je ze uitzetten via de instellingen van jouw account. Je kunt ze ook makkelijk weer aanzetten, zodat je zeker weet dat je niets interessants mist.

Cookies van derden
Wij gebruiken de advertentietechnologie van externe leveranciers om inzicht te krijgen in de effectiviteit van internetadvertenties die wij plaatsen op onze eigen website en op websites van anderen. Voorbeelden van deze leveranciers zijn DoubleClick en Google. De cookies van deze leveranciers worden ook wel 'third party cookies' genoemd. Ook voor deze cookies vragen we jouw toestemming. Met behulp van deze cookies kunnen we zien via welke website je op onze website bent gekomen. Hiermee kunnen we bepalen hoe effectief onze advertenties op andere websites zijn. Verder gebruiken wij deze cookies om bij te houden welke pagina's je binnen deze website bezoekt en welke zoektermen je invoert. Deze gegevens leggen wij vast in jouw profiel. Wanneer je daarna een andere website bezoekt die gebruik maakt van dezelfde advertentietechnologie als wij, dan wordt de cookie op jouw computer vergeleken met de cookie gegevens in onze database. Wij bepalen dan op basis van jouw profiel welke advertentie je van ons te zien krijgt op die andere website.

Met deze advertentietechnologie worden gegevens over jouw gebruik van onze websites opgeslagen bij de externe leveranciers van wie wij deze advertentietechnologie diensten afnemen. De externe leveranciers kunnen niet direct zien welke persoon bij deze informatie hoort.

Overig gebruik klantprofiel
Als je een klant van ons bent, dan kunnen wij jouw profiel gebruiken wanneer wij je via post, telefoon, sms of e-mail informeren over onze producten of diensten. Heb je bijvoorbeeld op de website of binnen je eigen account op internet interesse getoond in een spaarrekening of verzekering, dan kunnen we je via e-mail of post een aanbieding sturen. Jouw profiel kan ook worden gebruikt door onze medewerkers, bijvoorbeeld van de afdeling Klantenservice, zodat zij je beter te woord kunnen staan. Ook hebben wij de mogelijkheid je aan de hand van jouw profiel beter te informeren over producten of diensten die interessant zouden kunnen zijn voor jou.

Wanneer je niet wilt dat jouw profiel wordt gebruikt om je via post, telefoon, sms of e-mail te informeren over onze producten of diensten, dan kun je altijd contact opnemen. De contactgegevens vind je onderaan dit Privacy & Cookie Reglement.

Social Media & externe websites

Social media
Op onze websites kunnen buttons van Social Media staan, zoals Google+, Facebook of Twitter. Dit Privacy & Cookie Reglement geldt niet voor deze Social Media. Het gebruik van Social Media is je eigen verantwoordelijkheid. Wij raden je aan de privacy regels van deze Social Media goed te lezen, zodat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt. Veel Social Media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan je persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat je persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie. Als wij zelf een pagina hebben op één van de Social Media, zoals bijvoorbeeld Facebook, dan geldt dit Privacy & Cookie Reglement wel voor de inhoud van zo'n pagina.

Externe links
Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy & Cookie Reglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren je altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met jouw persoonsgegevens omgaan.

Vastleggen van communicatie

Opnemen van telefoongesprekken en vastleggen van andere communicatie
Een deel van onze diensten verlenen wij via de telefoon. Deze gesprekken kunnen we in bepaalde situaties opnemen, bijvoorbeeld om opdrachten en transacties te controleren en te onderzoeken, fraude te voorkomen en te bestrijden en om ons personeel te trainen en te coachen. Als dat mogelijk is, dan heb je het recht om het opgenomen gesprek te beluisteren of daarvan een schriftelijk verslag te ontvangen.

Als je een product of dienst via internet bij ons hebt aangevraagd, dan bewaren wij de gegevens van de aanvraag. Verder kunnen wij besluiten jouw klikgedrag tijdens en na het invullen van de aanvraag te bewaren om fraude te voorkomen. Op die manier kunnen wij zien of een aanvraag misschien niet naar waarheid is ingevuld. Bijvoorbeeld wanneer een verzekering, die in eerste instantie was afgewezen, alsnog is geaccepteerd omdat later bepaalde antwoorden in de aanvraag gewijzigd zijn.

Raadplegen databank Stichting CIS

Verzekeringsmaatschappijen die in Nederland werken, leggen verzekeringsgegevens vast in het Centraal Informatiesysteem, wij dus ook. Stichting CIS beheert deze databank. De stichting is gevestigd aan de Bordewijklaan 2, 2591 XR in Den Haag. Verzekeringsmaatschappijen van VIVAT N.V., kunnenjouw gegevens inzien en vastleggen in het Centraal Informatiesysteem. Dit gebeurt om een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te voeren. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Daar vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Internationaal
Als je internationale betalingen doet met het bankiersnetwerk SWIFT, dan kan de Amerikaanse overheid jouw gegevens opvragen voor terrorismebestrijding.

Wil je informatie over jouw persoonsgegevens?

Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Dit recht is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen vier weken ontvang je dan een overzicht van jouw persoonsgegevens. Wij kunnen hiervoor een vergoeding vragen.

Je kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of jouw gegevens aan te vullen. Als je vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, bijvoorbeeld omdat deze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn, kunt je ons dat ook laten weten. De contactgegevens vind je onderaan dit Privacy & Cookie Reglement.

Tot slot

Wijziging van het Privacy & Cookie Reglement
We kunnen dit Privacy & Cookie Reglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of het beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan het Privacy & Cookie Reglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

Vragen of inlichtingen?
Heb je vragen over dit Privacy & Cookie Reglement of wens je meer informatie over jouw persoonsgegevens? Dan kan je contact met ons opnemen.